Diamanter

Man brukar säga att det är fyra saker som bestämmer en diamants värde, nämligen de fyra c:na: clarity, colour, cut och carat. Clarity är ett mått på hur fri stenen är från inneslutningar, colour bestämmer stenens färg, cut dess slipning och carat dess vikt.

 clarity - diamanters renhet  diamantens slipning
 diamantens färgskala  carat

Briljantslipade diamanter från Israel skiljer sig något från ovanstående slipning genom att stenen oftast har ett större djup (ca 61-63% av stenens diameter). Till skillnad från Scand.D.N normalslipning som har ett djup av ca 58% av stenens diameter.

Ryskslipade briljanter har oftast en mycket hög slipkvalité. Dessa stenar har en något lägre överdel (ca 11-12%). Vi har ett gott kontaktnät med diamantsliperier runt om i världen och kan ta fram diamanter i alla tänkbara kvalitéer och slipformer. Vi har även färgade diamanter (fancy colours) i vår kollektion och om vi inte har den färg eller storlek ni önskar så kan vi ta fram det mesta.

Intyg på genomförd diamantutbildning i Antwerpen

diplom diamantgradering

certifikat diamantgradering

Ytterligare exempel på förekommande slipformer

diamanter olika slipformer