Diamanter

Man brukar säga att det är fyra saker som bestämmer en diamants värde, nämligen de fyra c:na: clarity, colour, cut och carat. Clarity är ett mått på hur fri stenen är från inneslutningar, colour bestämmer stenens färg, cut dess slipning och carat dess vikt.

 [popup url=”https://diamantgradering.se/diamanter/renhet.html” height=”630″ width=”660″ scrollbars=”0″]clarity - diamanters renhet[/popup] [popup url=”https://www.diamantgradering.se/diamanter/slipning.html” height=”780″ width=”760″ scrollbars=”0″]diamantens slipning[/popup]
 [popup url=”https://diamantgradering.se/diamanter/farg.html” height=”530″ width=”660″ scrollbars=”0″]diamantens färgskala[/popup] [popup url=”https://diamantgradering.se/diamanter/14.html” height=”240″ width=”360″ scrollbars=”0″]carat[/popup]

Briljantslipade diamanter från Israel skiljer sig något från ovanstående slipning genom att stenen oftast har ett större djup (ca 61-63% av stenens diameter). Till skillnad från Scand.D.N normalslipning som har ett djup av ca 58% av stenens diameter.

Ryskslipade briljanter har oftast en mycket hög slipkvalité. Dessa stenar har en något lägre överdel (ca 11-12%). Vi har ett gott kontaktnät med diamantsliperier runt om i världen och kan ta fram diamanter i alla tänkbara kvalitéer och slipformer. Vi har även färgade diamanter (fancy colours) i vår kollektion och om vi inte har den färg eller storlek ni önskar så kan vi ta fram det mesta.

Intyg på genomförd diamantutbildning i Antwerpen

diplom diamantgradering

certifikat diamantgradering

Ytterligare exempel på förekommande slipformer

diamanter olika slipformer