Återvunnet guld

Vi arbetar med återvunnet guld vilket är en miljövänlig hantering som hushåller med våra naturresurser.

Det krävs mindre energi, resurser och utsläpp för att återvinna det guld som är brutet än att bryta nytt guld. Vi vill ha en så liten påverkan på vår miljö som möjligt och väljer därför det återvunna guldet.

När guldet återvinns så skickas det på affinering (rening) under vilket legeringsmetaller tas bort. Affineringen görs av vår sammarbetspartner Norsk Svensk Guld AB i moderna och slutna affineringsanläggningar.

Som medlemmar i Guldalliansen så kan vi även ta emot ert byrålådsguld för återvinning eller omarbetning. Har ni gammalt eget guld som ni vill smälta ner så kan ni få vara med vid själva smältprocessen och dokumentera med mobilen om ni så önskar.

guldalliansen - återvunnet guld

 

 

 

 

 

 

Nedan följer några ord från Norsk Svensk Guld AB.

Vi verkar för gröna skogar och gröna ädelmetaller.

Att återvinna metallskrot kräver mindre energi, mindre resursanvändning och minskar avsevärt utsläpp till luft, mark och vatten än att utvinna ädelmetaller från jungfruligt material (gruvbrytning).Vi anser dessutom att det är bättre än vaskning då det oftast görs på någon annan kontinent och måste därför fraktas långa sträckor, samt att det är måste legeras i fabrik för att framställa t.ex 18k.

Finns det samma garantier för den koppar och silver som används? Alla våra ädelmetaller är återvunna från metallskrot. Detta innebär att vi genom vår verksamhet verkar för hushållning av naturresurser.

För ett företag som sysslar med återvinning av ädla metaller kommer ett starkt miljötänkande naturligt. Med tiden har vi byggt upp en stor kunskap om miljön och hur den påverkas av vår verksamhet. Kontrollen för ett kemiföretag är rigorös och samtliga krav uppfylls av NSG. I Tyskland uppfyller vår samarbetspartner C. Hafner alla miljökrav enligt Tysklands och EU´s normer. C. Hafner är därtill certifierade enligt ISO 9001/13485.