Vitguld

Vitguld

Vad är egentligen vitguld?

Bilden nedan visar 18 k rött guld, 18 k vitguld med 16% palladium och 18 k vitguld med lite eller ingen palladium (ljust gul-vit ton).

vitguld

Vitguld eller vitt guld uppfanns i slutet av 1800-talet och är en legering av metaller där finguld är dess basmetall.

Legeringen (blandningen) blev allt populärare under 1940-talet och blev ett budget alternativ till platinasmycken som låg högre i pris. Den vanligast legeringen bestod då av finguld och bland annat nickel, detta gav vitguldet goda egenskaper både avseende färg och gjorde det smidbart.

Vitguldets popularitet ökade stadigt och användes till alla former av smycken.

I slutet av 1970 talet så uppmärksammades det att nickel kan ge utslag (nickel allergi). Sverige var snabba med att förbjuda nickel i smycken och det ledde till att vi såg nya legeringar på vitguld.

I vissa länder, däribland vissa delstater i USA, används än idag nickel som legeringsmetall i vitgulds smycken.

Vitguld är en blandning av metaller

För att framställa vitguld så används finguld (rent guld) vilket blandas med metaller som ger olika egenskaper. Idag används i Sverige främst koppar och silver samt någon av metallerna palladium eller platina för att framställa vitguld.

Den vitaste legeringen av 18 k vitguld skapas när man har en blandning som innehåller 75% vitguld samt där resterande  procent består av 16% palladium.

Vitguld med en lägre procentuell andel palladium eller inget palladium drar oftast mer åt det gula hållet i färgen.

Detta kan lösas genom att lägga på en ytbehandling som kallas rodiering. Rodiering är en ytbehandling som ger en vitare färg men den nöts dock och efter 1 – 2 år behöver den göras om.

Varför tillverkas då smycken med en lägre palladiumhalt vilket resulterar i ett gulaktigt vitguld?

Palladium är en relativt kostsam metall att använda för att legera (blanda) med guld. Övriga legeringsmetaller ligger lägre prismässigt vilket gör att de tillverkare som ser mer till att pressa priserna än till kvalité, resultat och användbarhet lockas att använda mindre palladium eller inget palladium alls.

De flesta guldsmeder som tillverkar stycktillverkade smycken väljer att använda vitguldet med 16% palladium. Ett råd är att fråga Er guldsmed innan beställning vad de använder för legering av vitguld.

18 k vitguld vanligast i Sverige

I Sverige har vi en gammal tradition av att vi guldsmeder arbetar med 18 k guld eller högre karathalt. Vi anser att lägre halt än 18 k i första hand är ett sätt för de som massproducerar smycken att pressa priset.

I stort sett alla vitgulssmycken som säljs i Sverige idag är 18 k vitguld. Under de senaste åren har vi dock tyvärr sett en ökad försäljning av vitgulds smycken och ringar i 14 k vitguld. Ett av argumenten som används av de som säljer dessa vigselringar i 14 k vitguld är att 14 k är en hårdare legering.

Att fokusera på hårdheten hos en ädelmetall är dock ett felaktigt synsätt. Det som är viktigt är ädelmetallens (vitguldets) motståndskraft mot nötning. Hårdhet och seghet är med andra ord inte samma sak.

Ett klassiskt exempel på skillnaden mellan hårdhet och seghet som de flesta guldsmeder stött på är när man får in en gammalt armband i modell ankarkätting. Dessa armband tillverkas i modeller med länkar i vitguld och rödguld. Trots att det röda guldet är en hårdare legering mot vitguldet så är slitaget oftast knappt synbart på vitgulds länkarna, men de i rött guld kan efter 10 – 20 år nötts ner till halva godstjockleken.

Detta är ett tydligt exempel på att segheten mot nötning är en viktig del när en vigselring skapas.

Ytbehandling av vitguld

När ringen är färdigtillverkad rodierar många guldsmeder smycket / vigselringen.  Ett lager av rodium läggs på smycket vilket gör det extra vitt. Rodium pläteringen slits dock bort efter 1 – 2 år på ringar och för att vigselringen skall återfå sin vita ytbehandling krävs att ytbehandlingen görs om.

Många av våra kunder väljer att köpa vigselringar som inte är ytbehandlade då vi använder en vitguldslegering som har så bra vit färg att ytbehandling inte är nödvändigt.

Vid ett bokat besök går vi igenom olika alternativ av ädelmetaller och dess egenskaper, vi visar även vitguld som är ytbehandlat och vitguld som inte är ytbehandlat.

Hållbarhet

Vi yrkesmän vet att det inte enbart är ädelmetallens legering som avgör ett smyckes hållbarhet.

Viktiga aspekter är också följande

  • Hur är smycket konstruerat?
  • Hur är ädelstenarna infattade?
  • Hur ska smycket användas?

Vid bokat besök så visar vi er de olika alternativ som vi kan erbjuda er av ”vita” ädelmetaller. De som vi arbetar med är 18 k vitguld, palladium samt platina.

De vanligaste 18 k vitguldslegeringarna

Vitguld standard
Smältpunkt: ca 1040-1080 C.
Hårdhet: 125
Specifik vikt: 15,7
En vanligt förekommande vitguldslegering i Sverige som innehåller bla 14 % Palladium

Vitguld16
Smältpunkt: ca 1060-1140 C.
Hårdhet: 140.
Specifik vikt: 15,8
Har en mycket bra vit färg och är tålig mot nötning. Innehåller bla 16% Palladium och den vitguldslegering som vi använder oss av mest.

Extrahårt vitguld ”Diamant”
Smältpunkt: ca 1020-1090 C.
Hårdhet: 180
Specifik vikt: 16,1
Hårdare legering med kallare mer stålaktig färg. Innehåller bla 14% Palladium

Vitguld ”Champagne”
Smältpunkt: ca 1000 C.
Hårdhet:
Specifik vikt ca: 15,5
En champagnefärgad nyans (svagt gul/vit). Innehåller bla 7% Palladium

14 k vitguld

Består av 58,5 % guld, sen är det oftast legerat med ca 31,5 % silver och 10 % palladium
Smältpunkt: ca 850 C.
Hårdhet: 150 – 180
Specifik vikt ca: 12,5
Färg beroende på legeringförhållande, men snarlik vitguld 18 k med 16 % pd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *